Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

W dniu 17.05.2023 r. gościliśmy na terenie placówki studentów Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.


Akademia to publiczna szkoła zawodowa istniejąca od 1999 roku, dawniej znana jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Przez wiele lat zajmowała pierwsze miejsce w rankingach państwowych wyższych szkół zawodowych; ponadto jako jedyna szkoła zawodowa w kraju uzyskała możliwość nadawania stopnia naukowego doktora. Rekrutacja na Akademię Kaliską obejmuje kilkanaście różnorodnych kierunków, głównie o profilu praktycznym, studia na poziomie inżynierskich, licencjackim i magisterskim.  Wydział Nauk Społecznych uczelni to między innymi takie kierunki jak bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia menadżerska, socjologia bezpieczeństwa, zarządzanie i logistyka.
 

Studenci poznali infrastrukturę placówki, zapoznali się z warunkami w jakich przebywają nieletni, oraz z koncepcją pracy z młodzieżą niedostosowana społecznie przyjętą w placówce. Jako osoby realizujące kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, szczególnie interesowali się zabezpieczenia Zakładu przez zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 

Zakład Poprawczy w Trzemesznie do wielu lat współpracuje z uczelniami oferując pomoc w realizacji praktyk studenckich, prowadzenia badań do prac naukowych, wykładów i warsztatów dla studentów oraz, jak w tym przypadku, prezentacji placówki. Dla studentów odwiedziny w Zakładzie są okazją do zweryfikowania wiedzy zdobytej na studiach, z praktyką i realiami pracy w zawodzie, niekiedy przyczynkiem do zweryfikowania swoich planów zawodowych na początkowym etapie budowania kariery. Ponadto jest okazja do zweryfikowania nierzadko błędnych przekonań na temat zakładu w poprawczych promowanych przez media masowe. Dla placówki jest to kontakt z nowymi trendami w kształceniu przyszłych kadr, oraz okazją do budowania sieci kontaktów między placówką a ośrodkami akademickimi co jak mamy nadzieję przyczynia się do rozwoju nauki.

 ×

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29