Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Humor to najlepsze koło ratunkowe na burze życia. ”
Wilhelm Raabe

UKS Kiliński

Uczniowski Klub Sportowy „Kiliński” przy zakładzie poprawczym w Trzemesznie powstał z inicjatywy pracowników i ówczesnych wychowanków Zakładu. Zebranie założycielskie odbyło się     18 listopada 1999 r. W skład komitetu założycielskiego weszli  Grzegorz Grzegorek (późniejszy wieloletni prezes UKS, a obecny dyrektor zakładu) Łucjan Wełniak i  Piotr Strzała. Siedzibą klubu stał się Zakład Poprawczy w Trzemesznie. Tylko do końca roku szkolnego 1999-2000 klub zorganizował wiele imprez takich jak : indywidualny turniej o mistrzostwo zakładu w tenisie stołowym, konkurs plastyczny o tematyce sportowej, środowiskowy turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Poprawczego w Trzemesznie oraz Ogólnopolski Turniej Pracowników Zakładów Poprawczych w Piłce Koszykowej.

 

Wiele z imprez zainicjowanych w tym czasie przez UKS Kiliński weszło na stałe do kalendarium zakładowych imprez sportowych. Ponadto we współpracy z władzami miasta a przede wszystkim posłem  Tadeuszem Tomaszewskim klub nieodpłatnie pozyskał  siłownię. W kolejnych latach działalności  nadal zajmował się organizacją imprez sportowych integrujących placówkę ze społecznością lokalną, pozyskiwał środki i sprzęt angażując się w projekty organizowane przez samorząd lokalny i Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. W ten sposób, za pośrednictwem Polskiego Związku Koszykówki, Klub pozyskał dla zakładu profesjonalny sprzęt do koszykówki, w tym piłki, kosze z tablicami na boisko zewnętrzne oraz zestaw koszy halowych. W tym samym roku pracownicy zakładu mogli w ramach działalności klubu uczestniczyć w bezpłatnym kursie doskonalącym I stopnia dla osób prowadzących zajęcia koszykówki. Wykorzystując w pełni pozyskany sprzęt, podobnie jak to miało miejsce wcześniej, Klub i Zakład Poprawczy w Trzemesznie we współpracy z Departamentem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Koszykowej Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich. Kolejne lata to dalszy rozwój Klubu, poszerzanie wyposażenia sportowego między innymi o zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych, uzyskany przy współpracy z Zarządem Krajowym Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska”.

 

Powstanie nowej siłowni spowodowało wzrost zainteresowania wychowanków kulturystyką a jej uprawianie korzystnie wpływa na ich samopoczucie i zachowanie. Obecnie siłownia w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie jest przez wielu wychowanków uważana za jedną z najlepszych w placówkach dla nieletnich. W kalendarium stałych imprez znajduje się Zakładowy Turniej Wieloboju Siłowego oraz turniej Strong Man. Pozyskany sprzęt służy również pracownikom zakładu i ich rodzinom, którzy mogą z niego korzystać dla własnego rozwoju. Staraniami Zarządu, Klub został przyjęty na członka Polskiego Związku Tenisowego, a następnie Wielkopolskiego Związku Tenisowego.

 

Na zasadzie współpracy z tymi instytucjami placówka otrzymała komplet sprzętu do tenisa ziemnego, w skład którego wchodzą profesjonalne piłki rakiety i siatki z słupkami. Wyszkoleni zostali też dwaj instruktorzy tenisa. Z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu organizowano w placówce rozgrywki między wychowankami oraz pracownikami. Ze sprzętu korzystają również pracownicy, ich rodziny oraz Międzyszkolny Klub Sportowy „ Trzemeszno ” .

 


Następnie klub nawiązał współpracę z Polskim Związkiem Bilardowym, występując z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków i uzyskanie licencji bilardowej, którą uzyskał i przedłużana jest ona na kolejne lata. W wyniku tych przedsięwzięć klub otrzymał nieodpłatnie trzystopowy stół bilardowy oraz zestaw akcesoriów do gry, który wzbogacił ofertę zajęć sportowych dla wychowanków Zakładu Poprawczego oraz kalendarium stałych imprez zakładowych o Indywidualny Turniej Bilardowy.
W placówce odbywały się też turnieje integracyjne. Zakład wziął udział w „ Akcji lato -  obóz bilardowy”.


W wyniku zaangażowania w program Ministerstwa Sportu „Sport Wszystkich Dzieci” i współpracy z Polskim Związkiem Tenisa UKS „Kiliński” otrzymał między innymi stoły do tenisa stołowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, zestawy do gry w siatkówkę i badmintona, ergometr wioślarski, który istotnie wzbogacił siłownie. Wykorzystując pozyskany sprzęt placówka zorganizowała Mistrzostwa Polski Pracowników Zakładów dla Nieletnich w Tenisie Stołowym. Kolejne lata zaowocowały współpracą z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, dzięki której Klub i równocześnie placówka, wzbogaciła się o profesjonalny sprzęt lekkoatletyczny, w tym płotki lekkoatletyczne, bloki startowe, bramki do piłki ręcznej, sprzęt do skoku wzwyż, narzędzia pomiarowe i piłki. Dzięki współpracy z Departamentem Sportu Powszechnego Klub pozyskał też w późniejszym okresie między innymi zestaw drabinek koordynacyjnych, zestaw do unihokeja, tyczki slalomowe oraz piłki i inny sprzęt sportowy. Jednocześnie instruktorzy Klubu brali udział w konferencjach szkoleniowych z zakresu między innymi lekkiej atletyki tenisa ziemnego i tenisa stołowego oraz seminariach na temat funkcjonowania i działalności uczniowskich klubów sportowych. Zasoby Klubu stopniowo wzbogacono o nowy zakupiony i pozyskany sprzęt, oraz literaturę fachową materiały audiowizualne i publikacje zawierające programy treningowe. UKS wspólnie z placówką został stałym współorganizatorem Mistrzostw Miasta I Gminy Strong Man, oraz Biegu Trzech Jezior. Nieodpłatnie udostępnia też sprzęt dla imprez środowiskowych organizowanych przez inne podmioty.


Obecnie UKS Kiliński  prowadzi szkolenie w sekcjach:

  • tenis ziemny
  • tenis stołowy
  • bilard
  • kulturystyka
  • piłka koszykowa
  • lekka atletyka
  • piłka nożna


Treningi przyczyniają się do rozwoju fizycznego i lepszego samopoczucia wychowanków oraz pracowników. Przygotowują jednych i drugich do udziału w zawodach, przyczyniają się do odkrywania talentów sportowych (jeden z naszych wychowanków podczas pobytu w placówce był czołowym zawodnikiem III ligowego zespołu „Zjednoczeni Trzemeszno”). UKS jest organizatorem wielu imprez sportowych zarówno zakładowych jak środowiskowych. Ściśle współpracuje ze szkołami i innymi instytucjami zajmującymi się krzewieniem kultury fizycznej. W ramach tej współpracy  organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje sprawnościowe, a także meczy towarzyskie w piłce nożnej, siatkowej i koszykowej. Ścisłe kontakty przyczyniają się do integracji oraz zacieśniania więzi między placówkami, a przede wszystkim dają obustronne korzyści dydaktyczne.


Na szczeblu ogólnopolskim UKS ”Kiliński” jest organizatorem zawodów sportowych dla pracowników placówek dla nieletnich i współpracuje z Ministerstwem Kultury Fizycznej i Sportu oraz Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, Departamentem Sportu Powszechnego.


Funkcjonowanie UKS „Kiliński” przyczynia się do sukcesów w pracy wychowawczej z młodzieżą przebywającą w placówce, integruje pracowników i wychowanków, oraz otwiera Zakład Poprawczy w Trzemesznie dla społeczności lokalnej, dzięki czemu nie jest on postrzegany jedynie jako miejsce pobytu wysoce zdemoralizowanych nieletnich, ale staje się regionalnym ośrodkiem krzewienia kultury fizycznej i propagowania zdrowego, sportowego stylu życia.

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29