Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Humor to najlepsze koło ratunkowe na burze życia. ”
Wilhelm Raabe

Struktura zakładu

W skład Zakładu Poprawczego w Trzemesznie wchodzą przede wszystkim:

 • Szkoły (szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia)
 • Internat
 • Warsztaty szkolne
 • Zespół Diagnostyczno – Korekcyjny

Oprócz tego struktury zakładu tworzą inne działy zapewniające realizację zadań placówki i zaspokajające potrzeby bytowe wychowanków, w tym: kuchnia, pralnia, kotłownia, ambulatorium i administracja.

 

Każdy pracownik zakładu zobowiązany jest do przestrzegania praw nieletnich, i odpowiednio do zajmowanego stanowiska, bierze udział w ich resocjalizacji oraz jest dla nich pozytywnym przykładem.

 

Szkoła

Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child) przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. jednym z podstawowych praw młodego człowieka jest prawo do nauki. Respektując to prawo placówka zapewnia wychowankom naukę, w zależności od ich opóźnień szkolnych na dwóch poziomach: podstawowym i ponadpodstawowym.

 

W Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie funkcjonują dwie szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzemesznie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Trzemesznie


Ilość oddziałów szkolnych w każdym roku szkolnym jest zmienna, zależy od liczby wychowanków w placówce i ich poziomu edukacji (większość doprowadzanych do nas nieletnich ma nawet kilkuletnie opóźnienia szkolne). Przydzielenie do klasy szkolnej również jest uzależnione od poziomu edukacyjnego wychowanka. Liczebność uczniów w klasie wynosi do czterech wychowanków. Pozwala to na pełną indywidualizację nauczania oraz pełne wykorzystanie pomocy naukowych. Szkoły są świetnie wyposażone. We wszystkich klasach znajdują się stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczyciela, tablice multimedialne oraz szereg innych pomocy dydaktycznych, które pozwalają prowadzić zajęcia w sposób ciekawy i atrakcyjny.


Programy nauczania oparte są na obowiązującej podstawie programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz zająć programowych realizowane są też różnego rodzaju koła zainteresowań


Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadzone w szkole, wprowadzić element rywalizacji i odejść od rutyny, w szkole odbywa się wiele konkursów przedmiotowych. Imprezy te mobilizują wychowanków do wytężonej pracy i w formie zabawy poszerzają ich wiedzę przedmiotową.


W ramach czwartej godziny wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia tenisa ziemnego w klasach szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem sprzętu, który otrzymaliśmy od UKFiS w ramach wyposażenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „KILIŃSKI”, który został założony w listopadzie 1999 roku.


Zajęcia sportowe prowadzone w UKS Kiliński obejmują swoim zakresem różne dziedziny sportu: bilard, koszykówka, tenis ziemny, kulturystyka itd.


Szkoła na bieżąco współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Instytutem Badań Kompetencji w Wałbrzychu, Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz z wieloma organizacjami pozarządowymi i szkołami w regionie.

Internat

Internat stanowi serce zakładu. Jest miejscem wypoczynku, relaksu. W internacie odbywa się większość zajęć stricte wychowawczych i terapeutycznych oraz większość zajęć kół zainteresowań. Internat składa się z pięciu grup w których znajdują się pokoje wychowanków. Wyposażone w tapczany oraz biurka i krzesła. Stanowią dla chłopców enklawę prywatności. Pokoje w większości są jednoosobowe (na każdej z grup znajduje się tylko jedna sypialnia dwuosobowa). Świetlice każdej z pięciu grup, zaaranżowane są na podobieństwo rodzinnego pokoju dziennego, zapewniają wygodne warunki do przebywania, odpoczynku i pracy. Każda świetlica posiada niepowtarzalny wystrój, według pomysłu wychowanków. Indywidualna stylizacja grup nie tylko sprzyja sympatycznej atmosferze ale kształci i buduje więź wychowanków z placówką.

 

Nieletni mają zagwarantowany nieograniczony dostęp do posług religijnych. Placówką opiekuje się kapelan, a w internacie znajduje się kaplica w której odbywają się nabożeństwa i różne uroczystości religijne (np. bierzmowanie) Również w internacie znajdują się pomieszczenia kół zainteresowań. W ramach zajęć internatowych funkcjonują koła zainteresowań:

 

 • młody majsterkowicz
 • plastyczne
 • politechniczne,
 • muzyczne,
 • kulinarne

Niezależnie od udziału w zajęciach kół, wychowankowie przebywając w internacie są motywowaniu do udziału w wielu zajęciach o charakterze edukacyjnym, intelektualnym, turniejowym. Zajęcia te stanowią okazje do wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy i umiejętności, jak również zdobywaniu nowych oraz uczeniu się alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 

Do dyspozycji wychowanków, w ramach zajęć programowych (szkolnych i internatowych) znajduje się sala gimnastyczna z profesjonalną siłownią, sale rekreacyjne (sala bilardowa, sala darta, oraz table football-u), oraz plac rekreacyjny (z ogrodem kwiatowym, altaną, grillem i oczkiem wodnym), gdzie w ciepłych miesiącach odbywają się niektóre zajęcia i imprezy plenerowe. W ramach codziennego pobytu na świeżym powietrzu wychowankowie mają do dyspozycji boisko sportowe, do gry w piłkę nożną, koszykówkę i piłkę siatkową

 

O wystrój i modernizacje działu oraz zaplecza sportowego i rekreacyjnego dbają sami wychowankowie w ramach zajęć warsztatowych i porządkowych. Sprawia to, że nasi podopieczni uczą się doceniać warunki stworzone dla nich w placówce i poznają znaczenie wkładu własnego w polepszenie standardów w których przyjdzie im żyć.

Warsztaty szkolne
 

W skład Warsztatów Szkolnych wchodzą 3 działy szkoleniowe:

 

 • ślusarski (podzielony na warsztat obróbki ręcznej i spawania oraz dział obróbki mechanicznej)
 • budowlany
 • stolarski

 

Każdy z działów składa się z dużej hali w której umieszczone są maszyny i urządzenia oraz łazienka i magazynek podręczny nauczyciela zawodu. Pomieszczenia warsztatowe spełniają wymogi bezpiecznej pracy oraz odpowiadają wymogom formalnym, co potwierdzają okresowe kontrole.

Warsztaty Szkolne kształcą zawodowo uczniów w trzech kierunkach, a mianowicie: ślusarz, stolarz, murarz. Uczniowie szkoły podstawowej szkolą się w zakresie przyuczania do zawodu.

 

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia odbywają praktyczną naukę zawodu zakończoną egzaminem potwierdzającym kwalifikacyje zawodowe.

 

W Warsztatach Szkolnych od kilku lat organizowane są kursy dla uczniów w zakresie operatorów wózków widłowych. Pozwala to na zdobycie przez 6 – 8 uczniów rocznie dodatkowych kwalifikacji, które mogą okazać się przydatne po opuszczeniu przez nich placówki.

Praca jest sensowna i daje zadowolenie gdy jest na nią zapotrzebowanie. Wychodząc z tego założenia warsztaty szkolne realizują zamówienia osób prywatnych i instytucji w zakresie usług poszczególnych nauczanych zawodów. Jednocześnie tego typu zajęcia spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Chętnie uczestniczą w zajęciach i angażują się w wykonywaną pracę.

 

W ramach działu ślusarskiego rozwija się między innymi specjalność jaką jest kowalstwo artystyczne i metaloplastyka. Wychowankowie wykonują ogrodzenia, balustrady, elementy małej architektury typu lampy, świeczniki, zestawy kominkowe itp. Przy tego typu działalności zaangażowanie znajdują obydwa działy ślusarskie z uwagi na wykonywanie elementów ozdobnych przy użyciu obrabiarek. Na tego typu usługi jest stały zbyt dzięki czemu zachowaana jest ciągłość pracy.
 

W dziale budowlanym rozwija się produkcja elementów betonowych wibrowanych, takich jak: kostka brukowa pełna i ażurowa (10 rodzajów), płyta chodnikowa (6 rodzajów), obrzeże chodnikowe (3 rodzaje), oraz różne elementy ozdobne architektury ogrodowej. Od niedawna dział produkuje też betonowe elementy ogrodzeniowe. Istnieje duże zapotrzebowanie ze strony lokalnego rynku na tego typu wyroby.
 

Uczniowie w dziale stolarskim wykonują szeroki zakres prac zaczynając od prac naprawczo – remontowych sprzętów z innych działów, a skończywszy na wykonywaniu mebli biurowych, mebli ogrodowych z litego drewna oraz wszelkich indywidualnych zamówień.

 

Praca przy tej produkcji stanowi duże wyzwanie dla uczniów ze względu na konieczność przestrzegania reżimu technologicznego. Uczy ich obowiązkowości, konsekwencji w działaniu oraz zdyscyplinowania.

 

Kadrę pedagogiczną Warsztatów stanowią nauczyciele przede wszystkim o wysokich kwalifikacjach praktycznych. Obecnie wszyscy legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym. Wszyscy są jednak przede wszystkim wysokiej klasy fachowcami w swojej dziedzinie i stanowią wzór do naśladowania dla swoich uczniów.

 

Warsztaty Szkolne prowadzą na bieżąco działalność w zakresie remontów i modernizacji zarówno w dziale jak i na rzecz innych agend placówki. Ponadto współpracują z placówkami oświatowymi z terenu miasta min. wykonując nieodpłatnie drewniane zabawki dla przedszkoli oraz remontując i opiekując się miejscowym ogródkiem jordanowskim.

 

Niezależnie od bieżącej pracy wychowawczej i nauczania zwodu, w ciągu roku szkolnego warsztaty organizują konkursy i turnieje (konkurs czystości działów, konkurs znajomości przepisów bhp i ppoż., turniej o najlepszego ucznia w zawodzie. W okresie wiosennym, w zależności od sytuacji wychowawczej, organizowane są wycieczki szkoleniowe do zakładów produkcyjnych znajdujących się w okolicy Trzemeszna, gdzie uczniowie mają szansę zapoznać się z nowościami z dziedziny swoich zawodów.

 

Dbamy o indywidualny rozwój każdego wychowanka, stwarzając mu możliwość rozwijania umiejętności praktycznych. Zajęcia realizowane są również metoda projektów, która pozwala wychowankom nie tylko rozwijać zdolności manualne, ale utrwala umiejętności planowania i organizowania pracy.

 

Zespół Diagnostyczno – Korekcyjny

W skład zespołu wchodzi jeden pedagog i dwóch psychologów.

 

Zespół diagnostyczno-korekcyjny prowadzi działalność polegającą na badaniu i obserwacji wychowanków szczególnie w początkowym okresie ich pobytu w Zakładzie, w zakresie poznawczego i emocjonalnego rozwoju osobowości, analizy trudności wychowawczych i przyczyn warunkujących zaburzenia zachowania. Zespół, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi i wychowankiem, przygotowuje Indywidualny Plan Resocjalizacji. Kwalifikuje wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej. Prowadzi doradztwo dla nieletnich i ich bliskich, działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach trudnych. Zespół jest odpowiedzialny za kontakty środowiskowe w miejscu zamieszkania wychowanków, w tym działania zmierzające do nawiązania lub poprawy relacji z bliskimi, pomoc w usamodzielnianiu, wyszukiwanie środowiska zastępczego oraz doraźną kontrolę (za pośrednictwem powołanych do tego instytucji) nieletnich przebywających na urlopie, przepustce, oraz umieszczonych poza Zakładem w trybie art. 90 upn.

Podstawowe działania Zespołu w ramach bezpośredniej pracy z wychowankiem prowadzone są między innymi w formie:

 • Indywidualnych zajęć terapeutycznych: terapii w nurcie behawioralno – poznawczym i psychodynamicznym, terapii dźwiękiem, diagnozy i terapii Biofeedback, terapii uzależnień, zajęć terapeutycznych ukierunkowanych na rozwijanie procesów poznawczych.
 • Indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym oraz zajęć przygotowujących do kontaktów z instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej i usamodzielnienie.
 • Zajęć grupowych: Treningu Zastępowania Agresji (ART), zajęć z elementami socjoterapii, zajęć z elementami psychodramy, warsztatów intelektualnych z wykorzystaniem gier terapeutycznych.
 • Zajęć psychoedukacyjnych, w tym: profilaktyki uzależnień, profilaktyki zachowań ryzykownych, edukacji prawnej.

Współpraca Zespołu z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi ukierunkowana jest na udzielanie porad w zakresie doboru odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych, pomoc w realizacji indywidualnych programów resocjalizacji, współpracę z rodzicami dotyczącą informacji w zakresie zachowań nieletnich i ich postępów w procesie resocjalizacji. Zespół prowadzi również okresowe i comiesięczne analizy sytuacji wychowawczej i atmosfery w placówce, badania poczucia bezpieczeństwa wychowanków, badania stopnia zadowolenia z posiłków, badania socjometryczne i inne dotyczące wychowanków i funkcjonowania placówki. Informacje w ten sposób pozyskiwane służą lepszej pracy wychowawczej i bezpieczeństwu Zakładu. W obszarze działalności zespołu znajdują się również organizowanie i prowadzenie szkoleń Rady Zakładu.

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29