Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Najtrudniejsza rzecz w życiu, to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić.”
David Russell

WIOSENNE KONKURSY W NASZEJ SZKOLE

Wiosna w naszej szkole to nie tylko nauka i przygotowania do egzaminów. Jedną z form sprawdzenia wiedzy są konkursy.


Dzięki licznym konkursom uczniowie nie tylko zdobywają nagrody, lecz również mogą sprawdzić stan swojej wiedzy. W marcu zostały zorganizowane następujące konkursy: ORTOGRAFICZNY i HISTORYCZNY. Konkurs ortograficzny polegał na klasycznym dyktandzie. Pozornie prosty tekst sprawił naszym uczniom wiele trudności o co postarał się organizator p. Sławek nauczyciel języka polskiego. Kolejnym turniejem był organizowany również przez p. Sławka konkurs historyczny. W tym roku wychowankowie mieli do rozwiązania test wiedzy z historii Polski na przestrzeni dziejów. W nim również organizator postarał się aby nasi uczniowie mieli trudne zadanie do rozwiązania. Szczególnie był on adresowany do uczniów klasy 8, którzy przystąpią w tym roku do egzaminu. Dwoje uczniów wzięło udział w międzyzakładowym konkursie ,,ŚCIEŻKI MOJEGO ŚWIATA” organizowany przez ZP w Laskowcu w kategorii teksty piosenek. W tej chwili z niecierpliwością czekamy na wyniki.


W kwietniu uczniowie mogli wziąć udział w KONKURSIE RECYTATORSKIM. Ma on an celu zapoznanie uczniów z klasyką poezji polskiej ale również mogą oni przedstawić jury swoją autorską twórczość. W skład jury wchodzi pani Ania i Agnieszka pracujące w ZDK.


W maju organizowane były kolejne konkursy i turnieje. Turniejem organizowanym cyklicznie przez p. Sławka był TURNIEJ SZACHOWY. Szachy to najpopularniejsza gra na świecie. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Nauka gry w szachy wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej ucznia, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

W kolejnych dniach w naszej szkole odbył się KONKURS POLONISTYCZNY. Konkurs składał się z testu sprawdzającego znajomość z ogólnej wiedzy polonistycznej, znajomości zasad ortografii i gramatyki oraz umiejętności analizowania tekstów kultury.

Ostatnim turniejem jaki został zorganizowany przez p. Sławka był TURNIEJ W WARCABY. Warcaby to gra, która ma bardzo dobry wpływ na rozwój uczniów. Nie tylko uczy logicznego myślenia, lecz także poprawia koncentrację i pozwala trenować pamięć. Warcaby są doskonałą okazją do nauki myślenia strategicznego oraz umiejętności zmieniania swoich planów w zależności od ruchów przeciwnika.

Wychowankowie bardzo chętnie brali udział w konkursach i turniejach a rywalizacja zawsze odbywała się w oparciu o zasady fair play.


 

 
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29