Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. ”
Paulo Coelho

Wiedza i umiejętności naszym Kapitałem

W dniach od 01.03.2013 do 16.05.2013 r. trwał w zakładzie Kurs ślusarza z elementami operatora obrabiarek CNC. Projekt finansowany przez Unie Europejską w ramach programu Kapitał Ludzki.


Brało w nim udział sześciu wychowanków. Tematem kursu były zagadnienia z zakresu obróbki ręcznej metali takie jak: piłowanie, cięcie metali, wiercenie, nitowanie, gwintowanie, gięcie itp. Ponadto wychowankowie realizowali prace na tokarkach konwencjonalnych typu toczenie powierzchni zewnętrznych walcowych i czołowych, przecinanie, toczenie powierzchni kształtowych oraz stożkowych. Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym powyższy kurs było zapoznanie wychowanków z pracą na obrabiarce numerycznej. Każdy z uczniów musiał samodzielnie wprowadzić program, a następnie ustawić uchwyt oraz narzędzia obrabiające względem materiału. Kolejnym etapem było wywołanie programu i sprawdzenie go w trybie graficznym. Końcowym efektem była obsługa trybu automatycznego tokarki w wyniku której otrzymywano gotowy detal w postaci np. kulki, uchwytu bądź zawiasów. Wszystkie te zagadnienia były omawiane podczas zajęć teoretycznych, podczas których kursanci musieli wykazać się również znajomością pisania programów na tokarkę CNC. Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie.
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29