Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

Utracone pokolenie

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie zorganizowali ogólnopolski konkurs ,, Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.


 Celem konkursu było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2024). Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.  Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.  Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.  Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych.

 

Jeden z naszych wychowanków wziął udział w tym projekcie w kategorii ,, Praca plastyczna o
Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat) – szkoły ogólne.” Wraz z nauczycielem p. Sławomirem Grześkowiakiem przygotował plakat pod tytułem ,,Utracone pokolenie”. Uczeń sam przyznał, że konkurs ten pozwolił mu na poszerzenie swojej wiedzy na temat żołnierzy wyklętych.
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29