Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. ”
Paulo Coelho

OBOWIĄZEK WPROWADZENIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH - INFORMACJA

Z dniem 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich”.


Dodany do ustawy wyżej wskazanymi przepisami rozdział 4b wprowadza obowiązek wdrożenia przez placówkę tzw. standardów ochrony małoletnich, mające stanowić jeden z rodzajów szczególnych środków ochrony małoletnich. Realizując niniejszy obowiązek Dyrektor Zakładu Poprawczego w Trzemesznie  wprowadził Zarządzeniem z dnia 13 lutego 2024 r. Politykę ochrony wychowanka przed krzywdzeniem. Pełen tekst dokumentu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29