Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Najtrudniejsza rzecz w życiu, to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić.”
David Russell

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Termoizolacja obiektów użyteczności publicznej zakup urządzeń o niskim zużyciu energii, wymiana źródeł światła w punktach świetlnych na energooszczędne


Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej-działania inwestycyjne prowadzone w 2013r

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej

Termoizolacja obiektów użyteczności publicznej zakup  urządzeń o niskim zużyciu energii, wymiana źródeł światła w punktach świetlnych na energooszczędne

Zwięzły opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w tym termin realizacji przedsięwzięcia

1.zakup nowej lodówki o większej pojemności o 70 l i zużyciu energii mniejszej o 1 kwh

2.wymiana grzejników w internacie w piwnicy

3.osuszanie ścian budynku internatu -zewnętrzne

4.montaż wentylacji mechanicznej

Budżet i źródło finansowania

146.149,-

Budżet państwa

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

( na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Oszczędność

energii końcowej

 

GJ/ rok lub Wh/rok

 

 

 

 

toe/rok

 

Oszczędność energii

pierwotnej:

 

GJ / rok lub Wh/ rok

 

toe/rok

Podstawowe informacje dotyczące innych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – działania informacyjno – edukacyjne prowadzone w  2013r

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej

Kursy ,pogadanki, konferencje z udziałem młodzieży

Zwięzły opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

 w tym termin realizacji przedsięwzięcia

1.Podnoszenie na lekcji biologii świadomości  uczniów  dotyczącej oszczędzania energii.

2.Pogadanka dyrektora z obsługą i administracją dotycząca oszczędzania energii.

Budżet i źródło finansowania

 

Główne problemy napotkane w trakcie realizacji przedsięwzięcia , ich przyczyny i zastosowane sposoby ich rozwiązania

 

Dane sporządzającego informację

Nazwa jednostki

Zakład Poprawczy

Adres jednostki

62-240 Trzemeszno ul. Mickiewicza 35

Imię i nazwisko osoby przygotowującej informację

Aldona Kiedrowska

Adres e - mail

referent.gospodarczy@trzemeszno.zp.gov.pl

Nr telefonu

61-4154259

 
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29