Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Twoje jedzenie powinno być twoim lekarstwem”
Hipokrates

Dzień Sportu w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie w dniu 1 czerwca 2013 roku.

Corocznie w naszym zakładzie Międzynarodowy Dzień Dziecka uświetniany jest organizowaniem dla wychowanków imprezy sportowej pod hasłem Dzień Sportu. Udział w zawodach biorą wszyscy zdrowi wychowankowie zakładu. Podopieczni rywalizują w różnorodnych konkurencjach sprawnościowych: skok wzwyż, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce płaskiej, rzuty piłką do kosza, podbicia piłki nogą, trójskok obunóż z miejsca, podskoki przez skakankę, wyciskanie ciężarka, oraz pokonywanie toru przeszkód. Za zajęte miejsce w każdej konkurencji przyznawana jest odpowiednia liczba punktów –zdobywca największej liczby punktów wygrywa zawody.


Rywalizacja była zacięta i wyrównana do ostatniej konkurencji. Ale spośród wszystkich najlepszymi okazali się: Patryk z Elbląga –zajął I miejsce , na drugim miejscu uplasował się Damian z Piły, a trzecie miejsce wywalczył Andrzej z Łodzi.
 

Dla wszystkich wychowanków przewidziano nagrody rzeczowe, przyznane odpowiednio do zajętego miejsca.
 

W organizacji i przeprowadzaniu zawodów zaangażowani byli wszyscy pracownicy pedagogiczni zakładu, którzy pełnili funkcję sędziów dla poszczególnych konkurencji.
 

Udział naszych wychowanków w tego typu imprezie jest przede wszystkim urozmaiceniem dla nich pobytu w placówce zamkniętej jak również sposobem na rozładowanie negatywnych napięć emocjonalnych, związanych z odizolowaniem od środowiska otwartego. Ponadto organizacja zawodów sportowych pozwala na zapoznanie się podopiecznych z różnymi formami spędzenia czasu wolnego .Kształtuje umiejętności zachowania się zgodnie z normami społecznymi podczas aktywnego spędzania czasu wolnego, wdraża do aktywnego udziału w kulturze fizycznej i pozwala nabyć umiejętności w organizowaniu imprez sportowych.

 
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29