Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. ”
Fiodor Dostojewski

DZIEŃ SPORTU 2021 W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W TRZEMESZNIE

Corocznie w naszym zakładzie Międzynarodowy Dzień Dziecka uświetniany jest organizowaniem dla wychowanków imprezy sportowej pod hasłem „Dzień Sportu”.


01.06.2021r. podopieczni rywalizowali indywidualnie w różnorodne konkurencje sprawnościowe: skok wzwyż, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce płaskiej, podbicia piłki nogą, podskoki przez skakankę, trzyskok obunóż z miejsca, wyciskanie ciężarka oraz pokonanie toru przeszkód. Za zajęte miejsce w każdej konkurencji przyznawana była odpowiednia ilość punktów –zdobywca ich największej ilości wygrał zawody.


Zwycięzcą Dnia Sportu został Robert K. –najmłodszy nasz podopieczny, drugie miejsce zajął Bartosz O., trzecie Adam W., a czwarte –Przemysław S..


Wszyscy wychowankowie biorący udział w zawodach otrzymali nagrody rzeczowe, przyznane odpowiednio do zajętego miejsca. Podopieczni z udziału w turnieju i atrakcyjnej formy spędzenia czasu byli zadowoleni.
 

W organizację i przeprowadzenie imprezy zaangażowani byli wszyscy pracownicy pedagogiczni zakładu, którzy m. in. byli sędziami poszczególnych konkurencji.
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29