Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. ”
Fiodor Dostojewski

BIERZMOWANIE 2021

W dniu 27 maja 2021 r. gościliśmy w naszych murach Jego Ekscelencję księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, który udzielił sakramentu bierzmowania pięciu wychowankom naszego zakładu.


Bierzmowanie to jeden z trzech (obok chrztu i komunii świętej) sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które umacniają wiarę i miłość chrześcijanina do Boga i wspólnoty Kościoła. Słowo „bierzmowanie” wywodzi się od staropolskiego słowa „bierzmo”, które oznacza belkę do podtrzymywania stropu w budynku. Dlatego mówimy, że bierzmowanie jest podtrzymaniem i umocnieniem wiary. Bierzmowani dzięki darom Ducha Świętego (jest ich 7: Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża) stają się więc świadomymi i dojrzałymi świadkami Jezusa Chrystusa.

W trakcie bierzmowania ks. Biskup wygłosił okolicznościową homilię, w której przypomniał zebranym znaczenie sakramentu i rolę Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Następnie namaścił czoło kandydatów krzyżmem świętym i wypowiedział słowa: „N. (imię Patrona) przyjmij znamię daru Ducha Świętego!” – jest to kulminacyjny punk całej liturgii. Kandydatom towarzyszyli świadkowie, którzy od tej pory mają dbać o to, aby bierzmowani gorliwie wypełniali obowiązki wynikające z przyjęcia sakramentu.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać, że „(…) przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285).

Każdy z nowo bierzmowanych wybrał sobie imię świętego lub błogosławionego Patrona. Oto imiona Świętych Patronów, które w tym roku wybrali sobie nasi wychowankowie: Jan Paweł, Szczepan, Dawid, Joachim i Paweł. Pamiętajmy w modlitwie o naszych wychowankach!
Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29