Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Nie daj się zarazić, nie podawaj czyjegoś zdania za własne, myśl lepiej sam.”
Georg Christoph Lichtenberg

Sprawozdanie z wykonania planu działaności za rok 2020.

W załączonym raporcie zawarte zostało Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Trzemesznie oraz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora za rok 2020.


Pobierz:

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Trzemesznie za 2020r.
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora zakładu Poprawczego w Trzemesznie za rok 2020