Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. ”
Fiodor Dostojewski

Nagrody dla pracowników w zakładzie poprawczym w Trzemesznie

Odznaczenia i nagroda dla pracowników Zakładu Poprawczego w Trzemesznie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Sprawiedliwości.


W dniu 14 listopada 2020r. przyznano Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


W tym roku w związku na szerzącą się pandemię Covit 19 dyrektorzy otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Sprawiedliwości upoważnienie do wręczenia nagród i medali . Wręczenie ww nagród i medali odbyło się w biurze Dyrektora Zakładu Poprawczego w Trzemesznie. W piśmie skierowanym do dyrektorów zakładu Prezydent i Ministrowie wyrazili uznanie dla pracy nagrodzonych i podkreślili, że grupa nieletnich, z którymi pracują jest bardziej wymagająca niż inne środowiska młodzieżowe. Dlatego też dekoracja medalami Komisji Edukacji Narodowej i wręczenie nagród Ministra Sprawiedliwości oraz Medalami za Długoletnią Służbę jest wyrazem szczególnego uznania. Określono również, że misją nagrodzonych jest wskazywanie właściwego kierunku, zaangażowanie, przyjaźń i szacunek dla podopiecznych.

 

 

 

Wyróżnieni zostali pracownicy Zakładu Poprawczego w Trzemesznie. Między innymi:

1.Nagroda Ministra Sprawiedliwości

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Nagrodę tą otrzymali:

 

1. Piotr Babyn- kierownik internatu

2. Michał Szrajbrowski- psycholog2. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

• Tomasz Władysław Brzycki- starszy strażnik

• Jan Jara- lekarz internista

• Elżbieta Pruss- pielęgniarka

• Leszek Henryk Wysocki- starszy strażnik

 

Ryszard Kusz- starszy strażnik

 

3. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał:
 

Anna Lewandowska- pedagog

 

Rafał Stefański- dyrektor szkół