Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. ”
Paulo Coelho

TABLETY OD OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.


Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie. Program został zaprojektowany na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

W ramach programowi OSE nasz zakład został zaopatrzony w tablety dla wychowanków i nauczycieli z dostępem do bezprzewodowego Internetu. Dodatkowe wyposażenie jakim jest klawiatura do tabletu umożliwia łatwe i wygodne użytkowanie. Dzięki programowi wychowankowie mają możliwość rozwijania umiejętności korzystania z nowej technologii, mają łatwy dostęp do informacji, a prowadzone lekcje jeszcze bardziej atrakcyjne. Dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej podopieczni naszej placówki mają możliwość zdawania egzaminów w trybie on-line. Poniżej kilka zdjęć z prowadzonej lekcji geografii przez Pana Łukasz Staszewskiego.