Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Twoje jedzenie powinno być twoim lekarstwem”
Hipokrates

Warsztaty

W skład Warsztatów Szkolnych wchodzą 3 działy szkoleniowe:

 

  • ślusarski (podzielony na warsztat obróbki ręcznej i spawania oraz dział obróbki mechanicznej)
  • budowlany
  • stolarski

 

Każdy z działów składa się z dużej hali w której umieszczone są maszyny i urządzenia oraz łazienka i magazynek podręczny nauczyciela zawodu. Pomieszczenia warsztatowe spełniają wymogi bezpiecznej pracy oraz odpowiadają wymogom formalnym, co potwierdzają okresowe kontrole.

Warsztaty Szkolne kształcą zawodowo uczniów w trzech kierunkach, a mianowicie: ślusarz, stolarz, murarz. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej szkolą się w zakresie przyuczania do zawodu.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają praktyczną naukę zawodu zakończoną egzaminem kwalifikacyjnym.

 

W Warsztatach Szkolnych od kilku lat organizowane są kursy dla uczniów w zakresie operatorów wózków widłowych. Pozwala to na zdobycie przez 6 – 8 uczniów rocznie dodatkowych kwalifikacji, które mogą okazać się przydatne po opuszczeniu przez nich placówki.

Praca jest sensowna i daje zadowolenie gdy jest na nią zapotrzebowanie. Wychodząc z tego założenia warsztaty szkolne realizują zamówienia osób prywatnych i instytucji w zakresie usług poszczególnych nauczanych zawodów. Jednocześnie tego typu zajęcie spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Chętnie uczestniczą w zajęciach i cechuje ich duże zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

W ramach działu ślusarskiego rozwija się między innymi specjalność jaką jest kowalstwo artystyczne i metaloplastyka. Wychowankowie wykonują ogrodzenia, balustrady, elementy małej architektury typu lampy, świeczniki, zestawy kominkowe itp. Przy tego typu działalności zaangażowanie znajdują obydwa działy ślusarskie z uwagi na wykonywanie elementów ozdobnych przy użyciu obrabiarek. Na tego typu usługi jest stały zbyt i działy ślusarskie nie mogą praktycznie sprostać składanym zamówieniom.

W dziale budowlanym rozwija się produkcja elementów betonowych wibrowanych, takich jak: kostka brukowa pełna i ażurowa (10 rodzajów), płyta chodnikowa (6 rodzajów), obrzeże chodnikowe (3 rodzaje), oraz różne elementy ozdobne architektury ogrodowej. Od niedawna dział produkuje też betonowe elementy ogrodzeniowe.

 

Istnieje duże zapotrzebowanie ze strony lokalnego rynku na tego typu wyroby.

Uczniowie w dziale stolarskim wykonują szeroki zakres prac rozpoczynając na pracach naprawczo – remontowych sprzętów z innych działów, a skończywszy na wykonywaniu mebli biurowych, mebli ogrodowych z litego drewna oraz wszelkich indywidualnych zamówień.

 

Praca przy tej produkcji stanowi duże wyzwanie dla uczniów ze względu na konieczność przestrzegania reżimu technologicznego. Uczy ich obowiązkowości, konsekwencji w działaniu oraz zdyscyplinowania.

 

Kadrę pedagogiczną Warsztatów stanowią nauczyciele przede wszystkim o wysokich kwalifikacjach praktycznych. Obecnie wszyscy legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym. Wszyscy są jednak przede wszystkim wysokiej klasy fachowcami w swojej dziedzinie i stanowią wzór do naśladowania dla swoich uczniów.

 

Warsztaty Szkolne prowadzą na bieżąco działalność w zakresie remontów i modernizacji zarówno w dziale jak i na rzecz innych agend placówki. Ponadto współpracują z placówkami oświatowymi z terenu miasta min. wykonując nieodpłatnie drewniane zabawki dla przedszkoli oraz remontując i opiekując się miejscowym ogródkiem jordanowskim.

 

Niezależnie od bieżącej pracy wychowawczej i nauczania zwodu, w ciągu roku szkolnego warsztaty organizują konkursy i turnieje (konkurs czystości działów, konkurs znajomości przepisów bhp i ppoż., turniej o najlepszego ucznia w zawodzie. W okresie wiosennym, w zależności od sytuacji wychowawczej, organizowane są wycieczki szkoleniowe do zakładów produkcyjnych znajdujących się w okolicy Trzemeszna, gdzie uczniowie mają szansę zapoznać się z najnowocześniejszymi światowymi w dziedzinie swoich zawodów.

 

Dbamy o indywidualny rozwój każdego wychowanka, stwarzając mu możliwość rozwijania umiejętności praktycznych. Zajęcia realizowane są również metoda projektów, która pozwala wychowankom nie tylko rozwijać zdolności manualne, ale utrwala umiejętności planowania i organizowania pracy.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29