Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Kłopot z życiem polega na tym, że nie ma okazji go przećwiczyć i od razu robi się to na poważnie. ”
Terry Pratchett

Urlopy i przepustki

Urlop i przepustka są nagrodami, które przyznaje się jako szczególne środki oddziaływania wychowawczego. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pierwsza przepustka może być udzielona wychowankowi naszego zakładu najwcześniej po upływie 5 miesięcy pobytu, zaś pierwszy urlop, najwcześniej po upływie 6 miesięcy pobytu w zakładzie i to w wymiarze (pierwszy urlop) do 7 dni (kolejne urlopy mogą być dłuższe). To samo rozporządzenie określa wymiar urlopu na maksymalnie 21 dni w rozliczeniu w roku kalendarzowym.

 

Urlopujemy więc naszych wychowanków najczęściej w okresie Świąt Wielkanocnych, wakacji letnich i Świąt Bożego Narodzenia. Za każdym razem udzielenie urlopu wychowankowi obwarowane jest odpowiednim zachowaniem wychowanka (które wymiernie określa co najmniej III stopień w zakładowym systemie ocen z resocjalizacji), pisemną zgodą rodziców, opiekunów prawnych, lub członka rodziny czy instytucji która zgadza się na przyjęcie wychowanka na urlop), oraz pisemną zgodą sądu rodzinnego.

 

Jeżeli ponadto przeciwko wychowankowi toczy się postępowanie w prokuraturze lub sądzie karnym, udzielenie jemu nagrody w postaci urlopu wymaga zgody organu prowadzącego postępowanie.
Na naszej stronie internetowej znajduje się do pobrania druk pisemnej zgody na urlopowanie, do wykorzystania.
 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29