Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”
Św. Augustyn

Struktura zakładu

W skład Zakładu Poprawczego w Trzemesznie wchodzą przede wszystkim:

 

 

Oprócz tego struktury zakładu tworzą inne działy zapewniające realizację zadań placówki i zaspokajające potrzeby bytowe wychowanków, w tym: kuchnia, pralnia, kotłownia, ambulatorium i administracja.

 

Każdy pracownik zakładu zobowiązany jest do przestrzegania praw nieletnich, i odpowiednio do zajmowanego stanowiska, bierze udział w ich resocjalizacji oraz jest dla nich pozytywnym przykładem.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29