Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”
Św. Augustyn

O Placówce

Zakład Poprawczy w Trzemesznie jest placówką resocjalizacyjną o wzmożonym nadzorze wychowawczym . Jedną z dwóch tego typu placówek w Polsce. Zakład jest przeznaczony dla nieletnich, wobec których sąd orzekł umieszczenie w tego rodzaju zakładzie.


W zakładzie mogą być np. umieszczeni nieletni, którzy popełnili czyn karalny będąc wychowankiem innego zakładu oraz nieletni dezorganizujący pracę w innych zakładach. Nieletni umieszczeni w placówce muszą mieć ukończone 16 lat, a wyjątkowych przypadkach lat 15.


W zakładzie poprawczym o wzmożonym nadzorze wychowawczym kształcenie, nauka zawodu oraz zajęcia w czasie wolnym od nauki i pracy prowadzi się na terenie zakładu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dla wychowanków wykazujących poprawę w zachowaniu mogą być organizowane zajęcia poza zakładem pod bezpośrednim i stałym nadzorem pracowników zakładu.


Liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosić 4 osoby, a liczebność wychowanków w grupie warsztatowej powinna być o połowę mniejsza.


Zajęcia w poszczególnych grupach mają ściśle określony porządek. W zakładzie dla każdego wychowanka opracowany zostaje indywidualny plan oddziaływań wychowawczych, w tym zajęć edukacyjnych, korekcyjnych i terapeutycznych. W placówce istnieje tez możliwość, w wyjątkowych przypadkach.
W uzasadnionych przypadkach zajęcia z wychowankiem mogą być też prowadzone  w warunkach czasowego ograniczenia kontaktów z grupą.

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z późn. zm.)

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29