Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. ”
Walt Disney

Korespondencja wychowanków

Kontakty korespondencyjne wychowanków nie podlegają ograniczeniom. Korespondencja, z wyłączeniem kontaktów z instytucjami (na przykład sądami, kuratorem, Ministerstwem Sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Człowieka), w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera treści godzące z porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu, zasady moralności publicznej, bądź może negatywnie wpłynąć na przebieg resocjalizacji, może być kontrolowana przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika pedagogicznego (psychologa lub pedagoga).

 

W razie stwierdzenia takich treści korespondencja podlega zatrzymaniu, o czym powiadamia się wychowanka oraz opiekujący się nim sąd rodzinny. Wychowanek jest powiadamiany o powodach jej zatrzymania i może złożyć odwołanie.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29