Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”
Św. Augustyn

Dla rodziców

W tym dziale uzyskacie Państwo informacje na temat podstawowych zasad pobytu wychowanków w placówce, w tym: przyjętych procedur przyjmowania i zwalniania wychowanków, regulaminu odwiedzin, kontaktów telefonicznych z wychowankami i pracownikami, przesyłania paczek oraz zasad udzielania urlopów i przepustek. Znajdują się też w nim wzory dokumentów do pobrania oraz ankieta dla rodziców.

Wypełnienie przez Państwa wspomnianej ankiety umożliwi nam poznanie waszych obaw i oczekiwań, oraz  pomoże w planowaniu pracy wychowawczej i pozwoli lepiej sprawować pieczę nad waszymi synem, wnukiem, podopiecznym. Ankietę można wysłać do nas w formie elektronicznej na adres mailowy lub korespondencyjnej.

Niezależnie od Państwa indywidualnych kontaktów z zakładem, raz na semestr otrzymacie Państwo korespondencyjnie informacje  o postępach w resocjalizacji.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29