Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Życie to sztuka wyciągania wystarczających wniosków z niewystarczających przesłanek.”
Samuel Butler

Dla pracowników

Strona w budowie

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29